Cập nhật: Thứ hai, 24/05/2010, 14:28 GMT+7
Những giải thưởng của Mỹ Anh


Với những nỗ lực không ngừng, Mỹ Anh ngày càng có uy tín và chất lượng trên trường quốc tế. Đáng kể nhất là năm 2008 công ty  rất vinh dự đón Doang nghiệp vàng, và Giám đốc công ty được nhận giải Bông hồng vàng thủ đô. Niềm vinh dự ấy là động lực để thúc đẩy cho Mỹ Anh ngày càng vươn xa hơn nữa trên trường quốc tế. Vừa qua, liên đoàn lao động Tp Hà Nội đã khen thành tích công tác xuất sắc năm 2009 cho bà Từ Thị Bích Lộc, Giám đốc công ty.                                                                                                   


(theo công ty Mỹ Anh)